Prijavnica

„Nastava projektima u kontekstu modularne nastave – kurikularni aspekti “

15. studenog s početkom u 9:00

Predavač: Vitomir Tafra, mag.oec.

Tko smo mi? Zrinski!

Za sva pitanja posjetite kontakt stranicu škole

Prijavnica za upis