informacije

Kontaktirajte nas

Ravnateljica: Katica Srbić

Telefon: +385 (01) 4002 304

E-mail: katica.srbic@zrinski.org

Referada: Ana Šatović

Telefon: +385 (01) 4002 304

e-mail: ana.satovic@zrinski.org

Upisi: Mladen Nikolašević

Telefon: +385 91 176 5633

E-mail: katarina@zrinski.org

Kontakt informacije

Tu smo za Vas!

Centrala

0800 442 442

Adresa

Selska cesta 119, Grad Zagreb

E-mail

katarina@zrinski.org

Privatna gimnazija i ekonomska škola Katarina Zrinski

Prijavnica za upis