Partner škole

Već dugi niz godina provodimo uspješnu suradnju s brojnim domaćim i inozemnim partner školama. Rezultat toga su provedeni brojni uspješni projekti i razmjena učenika i nastavnika.

U sklopu međunarodne suradnje i u okviru Međunarodnog tjedna odgoja i obrazovanja organiziramo i sudjelujemo na sajmovima vježbeničkih tvrtki. Osim toga učenici upoznaju nove kulture, usavršavaju strane jezike, iskustveno uče i imaju priliku vidjeti kako se u drugim europskim zemljama rješavaju poduzetnički problemi.

1

PRIVATE SCHULEN BREITSCHAFT

Adresa: Salzburger Gasse 1, 93047 Regensburg
Država: Njemačka
Web: http://www.schulen-breitschaft.de
Profesor zadužena za kontakt:
Dragan Vukelja, dragan.vukelja@zrinski.org

2

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "CARLO ANTI"

Adresa: Via Magenta 7, 37069 – VILLAFRANCA DI VERONA
Država: Italija
Web: http://www.carloanti.net/
Profesor zadužena za kontakt:
Dragan Vukelja, dragan.vukelja@zrinski.org

3

KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA "RADNÓTI MIKLÓS"

Adresa: ESZTERGÁR L. út 6., 7633 PÉCS
Država: Mađarska
Web: http://www.radnoti-pecs.hu
Profesor zadužen za kontakt:
Dragan Vukelja, dragan.vukelja@zrinski.org

4_1

SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA CELJE

Adresa: Vodnikova 10, 3000 Celje
Država: Slovenija
Web: http://www.s-ses.ce.edus.si/
Profesorica zadužena za kontakt:
Katica Srbić, katica.srbic@zrinski.org

5

JAVNA USTANOVA SREDNJA EKONOMSKO TRGOVINSKA ŠKOLA TUZLA

Adresa: M. H. Uskufija 3, 75000 Tuzla
Država: Bosna i Hercegovina
Web: http://ekonomskotrgovinska.com/
Profesor zadužen za kontakt:
Mladen Nikolašević, mladen.nikolasevic@zrinski.org

6

SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA „MIRKO VEŠOVIĆ“

Adresa: Kralja Nikole 95, Podgorica
Država: Crna Gora
Web: http://ekonomskaskolapg.me/
Profesor zadužen za kontakt:
Dragan Vukelja, dragan.vukelja@zrinski.org

7

SOEPTU „KUZMAN JOSIFOVSKI – PITU“

Adresa: Samilova bb, Prilep
Država: Makedonija
Web: http://kjpitu.edu.mk
Profesor zadužen za kontakt:
Dragan Vukelja, dragan.vukelja@zrinski.org

8

MERCURIA BUSINESS COLLEGE

Adresa: Martinlaaksontie 36, Vantaa
Država: Finska
Web: https://www.mercuria.fi/en/
Profesor zadužen za kontakt:
Dragan Vukelja, dragan.vukelja@zrinski.org

9

BUNDESHANDELSAKADEMIE UND BUNDESHANDELSSCHULE Laa/Thaya

Adresa: Anton-Bruckner-Straße 39

2136 Laa/Thaya

Država: Austrija

Web: http://www.haklaa.ac.at 

Profesor zadužen za kontakt:

Dragan Vukelja, dragan.vukelja@zrinski.org

10

NACIONALNA SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA

Adresa: Sofija, ul. Rozova Dolina 1

Država: Bugarska

Web: http://www.nfsg-sofia.net/

Profesor zadužen za kontakt:

Dragan Vukelja, dragan.vukelja@zrinski.org

11

OBCHODNÁ AKADÉMIA

Adresa: Mládežnícka 158/5, Sereď

Država: Slovačka

Web: https://oasered.edupage.org/

Profesor zadužen za kontakt:

Dragan Vukelja, dragan.vukelja@zrinski.org

Prijavnica za upis