Centar izvrsnosti za poduzetništvo

14. studenoga 2013. godine, osnovan je Centar izvrsnosti za poduzetništvo Privatne gimnazije i ekonomske škole Katarina Zrinski s ciljem unapređivanja i razvoja sustava srednjoškolskog strukovnog obrazovanja te njegovog usklađivanja s potrebama modernog, konkurentnog i fleksibilnog tržišta rada.

Način rada CIP-a

U rad Centra izvrsnosti uključeni su učenici, nastavnici te stručnjaci za implementaciju poduzetničkih sadržaja u obrazovne programe. Edukacija za poduzetništvo provodi se kroz seminare, radionice, predavanja, konferencije, okrugle stolove, forume te kroz ustupanje različite dokumentacije i materijala. Programe izvode nastavnici ekonomske grupe predmeta koji se kontinuirano stručno razvijaju.

Obrazovni partneri

Prijavnica za upis