STRATEŠKI CILJ

Izvrsnost organizacijskih kapaciteta – razvijamo, usavršavamo i unaprjeđujemo znanja, vještine i sposobnosti zaposlenika te osiguravamo potrebne resurse za provođenje odgojno-obrazovnog procesa