Erasmus +

Erasmus+ je program EU-a u područjima obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta za razdoblje 2014-20201. Područja obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta mogu znatno pridonijeti rješavanju glavnih društveno-gospodarskih izazova s kojima će se Europa suočavati do kraja desetljeća te provedbi europskog političkog programa za rast, radna mjesta, jednakost i socijalno uključivanje.
Svrha je programa Erasmus+ poduprijeti nastojanja zemalja sudionica programa da učinkovito iskoriste mogućnosti europskog talenta i društvene imovine iz perspektive cjeloživotnog učenja povezivanjem potpore formalnom, neformalnom i informalnom učenju u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih. Programom se pružaju i veće prilike za suradnju i mobilnost s partnerskim zemljama, posebno u područjima visokog obrazovanja i mladih.
Programom Erasmus+ doprinosi se ostvarenju:

  1. ciljeva strategije Europa 2020., uključujući vodeći cilj u području obrazovanja;
  2. ciljeva strateškog okvira za europsku suradnju u obrazovanju i osposobljavanju (ET 2020.), uključujući odgovarajuća mjerila;
  3. održivog razvoja partnerskih država u području visokog obrazovanja;
  4. ukupnih ciljeva strategije EU-a za mlade okvira za europsku suradnju u području povezanim s mladima;
  5. cilja razvijanja europske dimenzije u sportu, posebno sportu na lokalnoj razini, u skladu s programom rada EU-a za sport;
  6. promicanja europskih vrijednosti u skladu s člankom 2. Ugovora o Europskoj uniji.

U projektu sudjelujemo sa srednjim školama iz Austrije, Slovačke, Bugarske i Republike Sjeverne Makedonije.

Show More LOADING... NO MORE ITEMS