Intenzivno se pripremamo za polaganje državne mature!

U našoj se školi tijekom cijele godine odvijaju pripreme za državnu maturu iz obaveznih predmeta, a prošlog smo tjedna pojačali tempo. Na intenzivnim smo pripremama tijekom tjedna ponavljali lektirna djela s popisa za esej. Osvrnuli smo se na sadržaj, likove, književne epohe u okviru kojih su djela nastala, ponovili smo i teorijske pojmove važne za interpretaciju te ponavljanje zaokružili aktualizacijom. Na pripremama iz engleskog jezika učenici su se posvetili razvijanju jezičnih djelatnosti slušanja, čitanja i pisanja. Kako bismo se u potpunosti mogli posvetiti učenicima, podijelili smo ih u dvije skupine, ovisno o razinama koje su prijavili. Predanim smo radom ostvarili postignute ciljeve koji će nam omogućiti daljnje napredovanje. Tjedan je završio probnim maturama iz hrvatskog jezika i matematike. Simulacija državne mature omogućila je učenicima upoznavanje s procedurom na samom ispitu kako bi osjetili djelić atmosfere koja ih čeka tijekom lipnja. Iznimno smo zadovoljni odrađenim i spremni smo za nove izazove!

pripreme dm